Czytanie książek to jeden z najprzyjemniejszych sposobów na naukę słownictwa! Nie wiem, jak Ty, ale ja często traktuję czytanie jako wymówkę. Przecież nie lenię się, tylko obserwuję język angielski w akcji! Jak wielu znajomych anglistów, ja również jestem ogromną fanką Harry’ego Pottera. Ostatnio w moje ręce wpadły Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies, czyli Opowieści z Hogwartu o heroizmie, trudach i niebezpiecznych hobby. Oprócz tego, że cudownie było przenieść się znowu do tego magicznego świata, wyłapałam w tej króciutkiej książce masę świetnych zwrotów! Pomysł na ten wpis zrodził się z chęci podzielenia się nimi z Wami – mam nadzieję, że się Wam spodoba.

 

burgeoning

/ˈbɜːdʒənɪŋ/

Jest to przymiotnik, który słownik definiuje jako „growing very quickly”, czyli gwałtownie rosnący. W książce pojawia się wyrażenie „burgeoning relationship”, czyli szybko rozwijający się związek, który dotyczy rodziców Profesor Minervy McGonagall.
Aware that her parents (a witch and a wizard) would frown on a connection with the serious young Muggle, Isobel kept their burgeoning relationship a secret.

(Świadoma, że jej rodzice (wiedźma i czarodziej) krzywo patrzyliby na relację z tym poważnym młodym mugolem, Isobel utrzymywała ich rozwijający się związek w tajemnicy.

 

Outlandish i raise eyebrows

Przymiotnik „outlandish” oznacza coś dziwacznego, cudacznego („very strange and unusual”). Możemy za jego pomocą opisać czyjeś zachowanie (outlandish behaviour) lub ubrania (outlandish clothes). Wyrażenie „to raise eyebrows” oznacza dosłownie „unieś brwi”, czyli wywołać zdziwienie, poruszenie.

The birth of the young couple’s first child, Minerva, proved both joy and a crisis. Missing her family, and the magical community she had given up for love, Isobel insisted on naming her newborn daughter after her own grandmother, the immensely talented witch. The outlandish name raised eyebrows in the community…

 

(Narodziny pierwszego dziecka młodej pary, Minerwy, okazały się zarówno radością, jak i kryzysem. Tęskniąc za rodziną i magiczną społecznością, którą porzuciła dla miłości, Isobel uparła się, by nadać swojej nowo narodzonej córce imię po swojej babci, niezwykle utalentowanej czarownicy. Dziwaczne imię wywołało zdziwienie w społeczności…)

 

Vacillate

/ˈvæs.ɪ.leɪt/

Czasownik to vacillate oznacza to be uncertain what to do, or to change often between two opinions, czyli wahać się, nie móc się zdecydować.

Minerva drew unusual attention to herself on her very first evening, when she was revealed to be a Hatstall. After five and a half minutes, the Sorting Hat, which had been vacillating between the houses of Ravenclaw and Gryffindor, placed Minerva in the latter.

 

(Minerva zwróciła na siebie niezwykłą uwagę już pierwszego wieczoru, kiedy okazało się, że jest Stojącą w Kapeluszu*. Po pięciu i pół minuty Tiara Przydziału, która wahała się między domami Ravenclawu i Gryffindoru, umieściła Minerwę w tym ostatnim.)

*Rzeczownik „hatstall” pojawia się w Pottermore i oznacza osobę, nad przydziałem której Tiara Przydziału musiała główkować ponad 5 minut. Angielskie słowo hat oznacza kapelusz lub tiarę (w tym kontekście będzie to Tiara Przydziału). Natomiast stall oznacza ugrzęznąć. Tłumaczenie powyżej zostało podpatrzone w Internecie, nie jest oficjalne.

 

 

Fall head over heels in love

Ten piękny idiom, czyli to fall over heels in love with somebody, oznacza zakochać się w kimś na zabój.

These months were to prove some of the most difficult of Minerva’s life, for it was then, aged only eighteen, that she proved herself truly her mother’s daughter, by falling head-over-heels in love with a Muggle boy. 

 

(Te miesiące miały okazać się jednymi z najtrudniejszych w życiu Minervy, bo właśnie wtedy, mając zaledwie osiemnaście lat, udowodniła, że jest naprawdę córką swojej matki, zakochując się po uszy w mugolskim chłopcu.)

 

Mindful of i change of heart

Wyrażenie „change of heart”, czyli dosłownie „zmiana serca” w rzeczywistości odnosi się do „zmiany zdania„.

Mindful of the fact that if she broke the International Statue of Secrecy, she would lose her job at the Ministry for which she was giving him up, she could give him no good reason for her change of heart. She left him devastated and set out for London three days later.

 

(Mając na uwadze fakt, że gdyby złamała Międzynarodowy Kodeks Tajności Czarodziejów, straciłaby pracę w ministerstwie, dla której z niego rezygnowała, nie mogła podać mu żadnego powodu do zmiany zdania. Zostawiła go zdruzgotanego i trzy dni później wyruszyła do Londynu.)

 

Hand-to-mouth existence

Ostatni bohater dzisiejszego wieczoru to przymiotnik „hand-to-mouth” oznaczający „marny, prowadzony z dnia na dzień z braku pieniędzy”.  Wyrażenie to pojawia się w rozdziale o życiu Remusa Lupina, ulubionego nauczyciela Obrony przed Czarną Magią Harry’ego i jego przyjaciół. Profesor Lupin, będąc wilkołakiem, ledwo wiązał koniec z końcem przed podjęciem pracy w Hogwarcie.

Remus now lived a hand-to-mouth existence, taking jobs that were far below his level of ability, always knowing that he would have to leave them before his pattern of growing sick once a month at the full moon was noticed by his workmates.

 

(Remus prowadził teraz życie z dnia na dzień, podejmując prace, które były znacznie poniżej jego poziomu umiejętności, zawsze wiedząc, że będzie musiał je zostawić, zanim jego koledzy z pracy zauważą wzorzec zachorowania raz w miesiącu przy pełni księżyca.)

 

Mam nadzieję, że czujesz się zachęcony/a do czytania po angielsku i że ten post przyczynił się do wzbogacenia Twojego słownictwa. Daj znać, które słówko podoba Ci się najbardziej! Czekamy na Wasze przykładowe zdania z nimi – powodzenia!