Hello! W naszych poprzednich wpisach dowiedziałeś/aś się już mnóstwo o angielskich przedimkach (wpis 1 oraz wpis 2). Ta wiedza powinna w zupełności wystarczyć Ci do poprawnego ich użycia w większości codziennych sytuacji. Jeśli jednak chcesz poznać więcej ciekawych reguł dotyczących tego zagadnienia gramatycznego lub przygotowujesz się aktualnie do zdania certyfikatu na poziomie zaawansowanym, to serdecznie zapraszam Cię do lektury.

 

 

Mówienie o ogólnych konceptach i przymiotniki

Jak wiemy z poprzednich wpisów z tej serii, „the” stosujemy z rzeczownikami, które odnoszą się do rzeczy lub zjawisk unikatowych, np. the climate, the atmosphere, the sun, the sky, the world. Jeśli jednak mamy na myśli pojęcia ogólne, możemy pominąć przedimek:

 • Climate/the climate plays a major role in changing farming methods. (Niekoniecznie nasz klimat, klimat jako pojęcie ogólne)
 • Flowers need sun in order to grow. (Nie gwiazdy, tylko światła słonecznego)

Kiedy natomiast przed rzeczownikami unikatowymi postawimy przymiotnik, aby je dookreślić, skorzystamy z a/an:

 • The future doesn’t look optimistic.
 • I dream of a future without the pandemic. 
 • The sky is blue.
 • There was a clear blue sky without any clouds.

 

Rzeczowniki niepoliczalne a przedimek a, an

Z niektórymi rzeczownikami niepoliczalnymi możemy zastosować a, an gdy odnosimy się do ich 1) określonej ilości 2) konkretnego przykładu, rodzaju

 • I don’t drink coffee. (=kawy ogólnie)
 • Shall we grab a coffee? (jedną filiżankę/kubek kawy)
 • Grammar is difficult. (gramatyka ogółem)
 • A grammar of the English language is difficult. (=gramatyka języka angielskiego jest trudna)
 • We had an interesting conversation yesterday. (=konkretną rozmowę)
 • Conversation is the best method of learning a language. (rozmowa ogółem)

 

 

Zawody

Już wiesz, że gdy mówimy, kto kim jest z zawodu, najczęściej stosujemy przedimek nieokreślony. Jednak jeśli pozycja tej osoby jest unikatowa (jedyna), zastosujemy the. Możemy też pominąć przedimek. Zawsze pominiemy go, gdy używamy wyrażeń: the position/post/role of… Porównaj poniższe przykłady:

 • She is (the) head of the company’s social media department. (=jest jeden dyrektor social media w firmie)
 • She holds the position of social media director. 
 • She is a social media manager. (może być więcej, niż jeden manager)

 

„The” stawiane przed nazwiskami

Aby odnieść się do całej rodziny, użyjemy ich nazwiska w liczbie mnogiej oraz przedimka określonego. Zatem:

 • Kowalscy = the Kowalskis 
 • Nowakowie = the Nowaks
 • Simpsonowie = the Simpsons 

„The” postawimy również przed nazwiskami osób sławnych, aby podkreślić, że mamy na myśli najbardziej rozpoznawalną osobę noszącą dane nazwisko:

 • I saw Leonardo DiCaprio yesterday.
 • Not THE Leonardo DiCaprio, surely?

W wymowie akcentujemy „the”, wymawiając je jako /~di/.

Możemy również użyć przymiotnika lub zawodu, aby opisać znaną osobę:

 • The painter Vincent van Gogh
 • The composer Fryderyk Chopin

 

 

Nazwiska oraz marki z a/an

Możemy użyć nazwiska znanej osoby, gdy porównujemy czyjeś umiejętności i umiejętności tej osoby.

 • He plays the piano beautifully, but he’ll never be a Fryderyk Chopin. (=tak dobry jak Chopin)
 • What a beautiful painting! Is this a Van Gogh? (=obraz Van Gogh)

Ten zabieg możemy zastosować również przed imieniem i nazwiskiem osoby, której nie znamy (=jakiś, jakaś):

 • There’s a Linda Stewart on the phone. Do you know her? She wants to talk to you. (=jakaś Linda Stewart)

Czy wiesz, że a/an zastosujemy również przed marką np. samochodu, gdy odnosimy się do jakiegoś konkretnego auta?

 • She has got a Porshe. (Ona ma Porshe = samochód tej marki)
 • I’ve just bought a Toyota.

 

Dni tygodnia i pory roku

Standardowo przed dniami tygodnia nie stawiamy przedimków. Zatem zdanie: „Let’s meet on Sunday” najpewniej odnosi się do nadchodzącej niedzieli, a w czasie przeszłym: „We met on Sunday” do zeszłej niedzieli. Gdy przed dniem tygodnia postawimy przedimek nieokreślony, to nie określamy, o który konkretnie dzień chodzi.

 • I saw him on a Wednesday last month. (=spotkałam go w środę w zeszłym tygodniu – jakąś środę, nie pamiętam którą)
 • I don’t remember when exactly, but we met on a Monday. – Nie pamiętam kiedy dokładnie, ale spotkaliśmy się w (jakiś) poniedziałek.

By the same token (tym samym), gdy mówimy, o którą dokładnie niedzielę, środę etc. nam chodzi, zastosujemy przedimek określony:

 • I met him on the Saturday before the conference. – Spotkałam go w sobotę przed konferencją (=konkretna sobota)
 • We did the shopping on the Monday after he had broken his leg. – Zrobiliśmy zakupy w poniedziałek po tym, jak złamał nogę.

Z porami roku nie stosujemy przedimków. Jeśli mówimy o nadchodzącym lub zeszłym lecie, zimie etc. możemy zastosować „the”. Jeśli opisujemy porę roku za pomocą zdania lub przymiotnika, użyjemy przedimek nieokreślony (zdania typu: It was/that was):

 • Are you going anywhere in the summer? (Jedziesz gdzieś w to lato?)
 • I never travel in summer. – Nigdy nie podróżuję w lecie (ogółem)
 • It was a beautiful spring. – To była piękna wiosna.
 • It was a cold winter. – To była zimna zima (w porównaniu do innych zim…)

 

 

All day, all morning, in the afternoon…

Mówimy:

 • in the morning
 • in the afternoon
 • in the evening 

ALE:

 • at midnight
 • at (the) dawn
 • at midday 
 • at night

Z „all” nie stosujemy przedimka przed porami dnia:

 • He’s been painting the walls all day!
 • I was up all night.

Z przymiotnikami stawiamy przedimek nieokreślony oraz przyimek „on” w przypadku evening, morning, afternoon:

 • They met on a beautiful winter afternoon. – Spotkali się pięknego, zimowego popołudnia.
 • I had a terrible morning! – Miałam okropny poranek!

 

By bus, by train, by car

Gdy mówimy, w jaki sposób coś robimy lub jakim środkiem transportu się poruszamy przy pomocy „by”, nie używamy przedimka.

 • I never commute by car. – Nigdy nie dojeżdżam samochodem.
 • You should go by train. – Powinieneś jechać pociągiem.

 

 

Mission completed!

Gratulacje! To już wszystko, co dla Ciebie przygotowałam z tego zagadnienia. Mam nadzieję, że przedimki nie są już dla Ciebie czarną magią. Pamiętaj, że trening czyni mistrza!