Hello! W poprzednim wpisie dowiedziałeś/aś się sporo o angielskich trybach warunkowych. Dziś mamy dla Ciebie kolejną dawkę przydatnych informacji! Czas rozwiać wątpliwości na temat stosowania konstrukcji z wish oraz if only. Czy jest coś lepszego w niedzielne popołudnie od zgłębiania tajników gramatyki angielskiej…? Zapraszamy Cię do lektury!

 

 

Wish/if only z czasem past simple

Gdy po wish lub if only używamy czasu Past Simple, to wyrażamy pragnienie odnoszące się do teraźniejszości. Chcemy, aby coś wyglądało inaczej lub takie się stało. Przyjrzyjmy się poniższym przykładom:

 • I wish my husband made more money! – Chciałabym, aby mój mąż zarabiał więcej pieniędzy/Żałuję, że mój mąż nie zarabia więcej pieniędzy.
 • I wish I didn’t have to go, but I have an important presentation tomorrow. – Żałuję, że muszę iść, ale mam ważną prezentację jutro.
 • If only I could help you! – Gdybym tylko mogła ci pomóc! (teraz)
 • If only I knew what to do, I would feel calmer. – Gdybym tylko wiedziała, co robić, czułabym się spokojniejsza. (teraz)

 

 

Wish/if only z czasem past perfect

Gdy po wish lub if only używamy czasu Past Perfect, to wyrażamy pragnienie odnoszące się do przeszłości. Podobnie jak w przypadku trzeciego trybu warunkowego, mamy tu do czynienia z „płakaniem nad rozlanym mlekiem” (ang. crying over spilt milk), czyli sytuacją, której już nie możemy zmienić, bo miała miejsce, ale chcielibyśmy to zrobić.

 • I wish you had told me about it sooner! – Żałuję, że nie powiedziałeś mi o tym wcześniej./Wolałabym, żebyś mi wcześniej o tym powiedział!
 • If only she hadn’t spent so much money! – Gdyby tylko nie wydała tyle pieniędzy! (w przeszłości)
 • I wish they hadn’t split up! – Żałuję, że się rozstali./ Wolałabym, żeby się nie rozstali.
 • If only I hadn’t eaten all the chocolate! – Gdybym tylko nie zjadł całej czekolady! (w przeszłości)

 

 

Wish/if only + would

Po wish/if only możemy również użyć konstrukcji would + bezokolicznik. Gdy stosujemy tę konstrukcję, to wyrażamy pragnienie, aby czyjeś zachowanie uległo zmianie w teraźniejszości lub przyszłości. Bardzo często w ten sposób kogoś krytykujemy lub na niego narzekamy. Przyjrzyjmy się przykładom:

 • If only you would speak more slowly. I can hardly understand you. – Gdybyś tylko mógł mówić wolniej. Ledwo mogę cię zrozumieć.
 • I wish people would use less plastic! – Chciałabym, żeby ludzie używali mniej plastiku!

Ta konstrukcja ma jednak swoje limity. Nie możemy jej zastosować, gdy podmiot, wyrażający pragnienie, oraz podmiot, którego dotyczy zmiana, to te same osoby:

 • *I wish I would be faster! – to zdanie jest gramatycznie NIEPOPRAWNE (I…I…)
 • I wish I were/was faster. – Chciałabym być szybsza.
 • I wish I could be faster. – Chciałabym być/móc być szybsza.

Kolejnym przypadkiem, w którym zastosowanie tej konstrukcji nie jest poprawnym wyborem, to gdy mowa o zmianie nierealnej lub dotyczącej przeszłości:

 • *If only you wouldn’t cry so often when you were a child. –> If only you hadn’t cried so often when you were a child. – Gdybyś tylko nie płakał tak często jako dziecko.
 • I wish the pandemic wouldn’t break out. –> I wish the pandemic hadn’t broken out. – Chciałbym, żeby pandemia nie wybuchła.

 

 

Wish i if only – co je różni?

W większości przypadków możemy używać tych dwóch konstrukcji zamiennie, jednak musimy mieć na uwadze, że bardzo często if only brzmi o wiele bardziej emfatycznie. Można by rzecz, że if only wyraża żal, a wish życzenie (jednak nie zawsze można to odzwierciedlić w polskim tłumaczeniu). Często przetłumaczymy if only jako gdyby tylko!, natomiast wish jako chciałbym, żeby

Z bardziej gramatycznego punktu widzenia, musimy pamiętać, że tylko po wish może wystąpiać that-clause:

 • I wish that I could help you. 
 • If only I could help you.

 

 

Zdania warunkowe – alternatywy dla if

Wróćmy jeszcze na chwilkę do naszych klasycznych okresów warunkowych. 🙂 Czy wiesz, że zamiast if możesz użyć innych spójników? Oto kilka alternatyw:

provided / providing that / so/as long as / on condition that / only if

Powyższych możemy użyć, aby podkreślić, ze coś jest konieczne, aby jakaś sytuacja zaistniała.

 • I will help you on condition that you help me. – Pomogę ci pod warunkiem, że ty pomożesz mnie (możemy tu wstawić każde z powyższych)

whether or not

Aby wyrazić alternatywne warunki, użyjemy whether or not (czy… czy…). Zwróć uwagę na dwie możliwości zastosowania tego wyrażenia w zdaniu:

 • I will help you whether or not you help me. 
 • I will help you whether you help me or not. 

in case of + rzeczownik

In case of oznacza „w przypadku czegoś”, i zastosujemy je, aby opisać, co powinniśmy zrobić w danej sytuacji. Jest stosowane często formalnie, w pisemnych ostrzeżeniach czy pouczeniach.

 • In case of fire, take the stairs. – W przypadku pożaru, idź schodami.

 

 

And that’s the tea

Mamy nadzieję, że tryby warunkowe i konstrukcje z nimi powiązane nie stanowią już dla Ciebie problemu. W następnych wpisach trochę odpoczniemy od gramatyki, ale nie na długo! Tymczasem pięknego dnia i do usłyszenia wkrótce!