Hello! Kontynuujemy serię gramatyczną na blogu! Tym razem na naszym celowniku znalazł się czas teraźniejszy prosty, czyli Present Simple. Jest to zazwyczaj pierwszy czas, jaki poznajemy podczas nauki języka angielskiego. Pozwala nam na mówienie o naszych nawykach, czynnościach, które wykonujemy regularnie i wyrażanie opinii. Chcesz dowiedzieć się o nim więcej? Zapraszamy do lektury!

 

 

Budowa czasu Present Simple

Budowa zdań twierdzących, przeczących oraz pytań ilustruje poniższa grafika. Do przykładów wykorzystaliśmy czasownik „eat”, czyli „jeść”, który odmieniony został dla każdej osoby. Jak widać, budowa zdania twierdzącego nie jest skomplikowana. Dla prawie każdej osoby czasownik wygląda tak samo – dopisujemy go koło wykonawcy czynności w postaci bezokolicznika. Wyjątek stanowi 3 osoba liczby pojedynczej (he, she, it), dla której otrzymuje on końcówkę -s. Pamiętaj, że gdy nasz czasownik kończy się na „syczącą” spółgłoskę (ch, sh, s, z, x) oraz -o, to wtedy ze względów fonetycznych dodajemy końcówkę -es (np. watch – watches).

W zdaniach przeczących stosujemy czasowniki posiłkowe don’t i doesn’t (dla he, she, it). Tym razem czasownik główny (informujący o czynności, poniżej jest to np. eat) już nie otrzymuje żadnej dodatkowej końcówki w 3 osobie liczby pojedynczej.

Pytania zadajemy zgodnie ze schematem: do/does + osoba + bezokolicznik + reszta pytania. Czasowniki posiłkowe do/does może oczywiście poprzedzić wyraz pytający (what, when, why, how often itd.).

 

 

Jak często coś robimy

Czasu Present Simple będziemy używać, aby mówić o czynnościach, które wykonujemy regularnie, z określoną częstotliwością. Poniższa grafika ilustruje tzw. przysłówki częstotliwości (the adverbs of frequency), które służą właśnie do określania częstotliwości. W zdaniu stoją przed czasownikiem głównym, zatem schematy budowy zdań z nimi wyglądają jak poniżej:

 

osoba + przysłówek częstotliwości + czasownik + reszta zdania

 

osoba + don’t/doesn’t + przysłówek częstotliwości + czasownik + reszta zdania

 

 

Oto kilka przykładów ich zastosowania:

 • I never go to work at the weekend. – Nigdy nie chodzę do pracy w weekend.
 • She hardly ever tidies her room. – Ona prawie nigdy nie czyści swojego pokoju.
 • They don’t usually go to the cinema. – Oni zazwyczaj nie chodzą do kina.
 • I always help you if you need me! – Zawsze ci pomagam, jak mnie potrzebujesz!

 

Oczywiście nie tylko przysłówkami częstotliwości możemy określić częstotliwość. Poniższa grafika przedstawia inne wyrażenia. Pamiętaj, że w zdaniu będą one stały na samym końcu.

 

 

Oto kilka przykładów z ich zastosowaniem:

 • He goes shopping every other day. – Chodzi na zakupy co drugi dzień.
 • I exercise three times a week. – Ćwiczę trzy razy na tydzień.
 • They have a party every month. – Mają imprezę co miesiąc.
 • He smokes ten cigarettes a day. – On pali dziesięć papierosów na dzień.

 

Fakty, stany, opinie

Czasu Present Simple używamy także do opisu faktów i stanów, czyli sytuacji niezmiennych, stałych. Bardzo często w przypadków zjawisk przyrodniczych, fizycznych:

 • Water boils at 100 degrees Celsius. – Woda wrze w 100 stopniach Celsjusza.
 • The weather is hot in Africa. – W Afryce jest gorąco.

Również, gdy mówimy o sytuacjach niezmiennych, stałych, dotyczących naszego życia:

 • I live in Warsaw. I’ve lived there for 10 years. – Mieszkam w Warszawie. Mieszkam tam od 10 lat.
 • I work for this company. – Pracuję w tej firmie.

 

 

Niektóre czasowniki wyrażają czynność. Są to tzw. performative verbs. Np. gdy mówię: „I apologise” (przepraszam), to ten czasownik jest zarazem czynnością – przepraszamy, wypowiadając go. 

Inną grupą czasowników są tzw. stative verbs, czyli czasowniki stanowe. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą i widzisz dwie osoby, grające w piłkę. Jest to czynność, którą możesz zaobserwować. W przypadku czasowników stanowych bardzo często jest to niemożliwe, gdyż pojęcie „ruchu” ich nie dotyczy. Czasowniki stanowe opisują stany – stan, to nie coś, co robimy, ale coś, co po prostu… jest.

Weźmy na przykład czasownik „contain”, czyli zawierać, oraz kilka innych przykładów:

 • Vegetables contain a lot of nutrients. – Warzywa zawierają dużo składników odżywczych (nie wykonują czynności „zawierania”, po prostu je mają i nie mogą się ich pozbyć)
 • He doesn’t believe you. – On ci nie wierzy (nie jest to zależne od niego – po prostu twoje argumenty go nie przekonują i nie jest w stanie uwierzyć twoim słowom)
 • Air consists of oxygen and nitrogen. – Powietrze składa się z tlenu i azotu (powietrze nie może nagle przestać się z nich składać za sprawą swojej świadomej decyzji)

Poniższa grafika przedstawia więcej czasowników, które zawsze pojawią się w czasach typu Simple:

 

 

Harmonogramy, rozkłady jazdy, repertuary kin

Gdy mówimy o filmach, pociągach, spektaklach itp., czyli harmonogramach i rozkładach jazdy, stosujemy czas Present Simple. Stosujemy go również mówiąc o naszych prywatnych spotkaniach czy wizytach u lekarzy, jeśli podkreślamy, że te wydarzenia są częścią harmonogramu naszego dnia.

 • The renovation of my room starts next week. – Remont mojego pokoju zaczyna się w przyszłym tygodniu (widzimy to wydarzenie jako pewne, ten plan się już nie zmieni)
 • The train leaves from platform 7 at 3pm. – Pociąg odjeżdża z peronu 7 o 15:00.
 • What time does the bus leave? – O której odjeżdża twój autobus?

 

 

To be continued…

I oto porcja wiedzy na ten tydzień! W kolejnym wpisie dowiesz się wszystkiego o zastosowaniu czasu Present Continuous, oraz jego zestawieniu z czasem Present Simple. Porozmawiamy również o anegdotach, opowiadaniu kawałów i komentarzach sportowych. See you!