Mam nadzieję, że udało Ci się przyswoić już całą wiedzą zawartą w poprzednim wpisie, bo dziś mam dla Ciebie jego drugą część – porozmawiamy sobie o nazwach, przed którymi stawiamy zawsze przedimek określony „the”, ale i o takich, przed którymi nie stawiamy nic. Are you ready for it? 🙂

 

 

Nazwy geograficzne bez „the”

Let’s cut to the chase (przejdźmy do sedna)! Przedimka określonego „the” nie postawimy przed nazwami:

 • kontynentów: Africa, Asia, Europe, South America
 • krajów w liczbie pojedynczej: Poland, Russia, Great Britain, England
 • pojedynczych wysp: Bermuda, Tasmania
 • miast, wsi: Brighton, Paris, New York
 • szczytów górskich: Kilimanjaro, Mont Blanc
 • jezior: Lake Victoria

 

Kraje w liczbie mnogiej, republiki – the

Jeżeli dany kraj ma nazwę w liczbie mnogiej lub jest republiką czy królestwem, przedimek „the” się pojawia. Na przykład:

 • the Czech Republic
 • the United States
 • the United Kingdom
 • the Philippines

 

 

Nazwy geograficzne z „the”

Przedimek określony „the” zastosujemy z następującymi nazwami geograficznymi:

 • nazwami mórz i oceanów: the Baltic Sea, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean
 • nazwami rzek: the Thames, the Vistula, the Nile 
 • nazwami kanałów: the Suez Canal
 • nazwami pustyni: the Gobi Desert, the Sahara Desert

 

Przedimek określony „the” pojawi się też w przypadku liczby mnogiej miejsc, podobnie jak w wyżej wspomnianym przypadku krajów. Oto najważniejsze przykłady:

 • łańcuchy górskie: the Tatra Mountains, the Andes
 • archipelagi wysp: the Canary Islands, the Bahamas

 

 

Queen Elizabeth - brak przedimka

 

Tytuły i nazwiska – bez przedimka określonego „the”

Kiedy używamy tytułu lub zawodu danej osoby, czyli np. Mr/Mrs/Doctor/President/Queen/King/Aunt, i jej nazwiska jednocześnie, nie stosujemy przedimka określonego „the”. Tym samym:

 • powiemy: I have to go to the doctor. 
 • ale: I have to see Doctor Jones. 
 • The president is visiting China. 
 • President Obama is visiting China. 

 

Miejsca bez przedimka określonego „the”

Przed poniższymi miejscami nie postawimy „the”:

 • nazwy ulic: Piotrkowska Street, Długa Street
 • nazwy parków: Central Park, Hyde Park
 • place, skwerki: Times Square
 • budynki/miejsca publiczne, gdy ich nazwa zawiera nazwisko lub miasto: Princeton University, Brown University, Edinburgh Castle, Malbork Castle 
 • z apostrofem saksońskim w nazwie (’s): McDonald’s, Macy’s

 

Jeżeli w nazwie pojawia się „of”, to stosujemy rodzajnik „the”. Mówimy zatem:

 • the Castle of the Teutonic Order in Malbork
 • the University of Warsaw, the University of Łódź
 • the Tower of London

 

harvard

 

Miejsca z przedimkiem określonym „the”

Rodzajnik „the” postawimy przed nazwami:

 • hotelithe Hilton Hotel, the Novotel, the Roosevelt Hotel 
 • teatrów, kin: the Polonez, the Cinema City cinema (gdy mówimy o konkretnym kinie, nie o sieci kin, podobnie w przypadku Novotel)
 • muzea i galerie sztuki: the National Gallery, the Warsaw Uprising Museum

 

Czasopisma i gazety

„The” stosujemy w nazwach gazet i organizacji, natomiast nie stosujemy go w przypadku mniej poważnych magazynów. Spójrz na poniższe przykłady:

 • gazety: the Times, the Herald Tribune, the Daily Mirror
 • magazyny: Vogue, Cosmpolitan, Newsweek
 • organizacje: the European Union, the Red Cross 

 

 

I jak? Jeśli przebrnąłeś, to mam dobre wieści – wiesz już prawie wszystko na temat przedimków! Jeśli masz ochotę dowiedzieć się jeszcze więcej, bo władasz językiem na poziomie B2+ lub C1, to mam świetną wiadomość – kolejny wpis będzie dotyczył właśnie niuansów z tego zakresu! Będzie bardzo ciekawie – obiecuję. A póki co – do usłyszenia!